Το νεύρωμα Morton είναι μια υπερτροφία του διαδακτυλικού νεύρου του άκρου πόδα, συνήθως ανάμεσα στις κεφαλές του 3ου και 4ου μεταταρσίου. Σαν αιτία αναφέρεται συχνά η χρήση στενών παπουτσιών. Τα συμπτώματά του είναι συνεχιζόμενος πόνος που επιδεινώνεται κατά τη συμπίεση της περιοχής και υπαισθησία στην αντίστοιχη περιοχή των δύο δακτύλων που τροφοδοτείται αισθητικά από το νεύρο (βλ. εικόνα).