Η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain είναι ένα συχνό σύνδρομο υπέρχρησης με φλεγμονή εντοπισμένη στο έλυτρο του απαγωγού του αντίχειρα. Ο πόνος είναι έντονος στην περιοχή που πιάνουμε περίπου τον σφυγμό του καρπού μας, αλλά από την πάνω πλευρά. Οι κινήσεις του αντίχειρα προξενούν πολύ πόνο όταν η φλεγμονή είναι οξεία, ενώ η ακινητοποίηση σε νάρθηκα ανακουφίζει. Επίσης βοηθά η θεραπεία με ΜΣΑΦ από το στόμα. Συχνά χρειάζεται τοπική έγχυση στεροειδούς για έλεγχο των συμπτωμάτων. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει βελτιίωση, γίνεται χειρουργική διάνοιξη του ελύτρου - μια απλή επέμβαση με τοπικό αναισθητικό.