Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger)

Φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε φλεγμονή του καμπτήρα τένοντα ενός δακτύλου. Η φλεγμονή έχει σαν αποτέλεσμα την πάχυνση του τένοντα καθώς τρίβεται στην είσοδο ενός τούνελ που υπάρχει στο ύψος της κεφαλής των μετακαρπίων. Αυτό δημιουργεί κατά την κίνηση ένα <σκάλωμα> και <ξεσκάλωμα> στο σημείο εισόδου του τούνελ που έχει σαν αποτέλεσμα να αναπηδάει το δάκτυλο.