Κατηγορία Καρπός - Χέρι

Το γάγγλιο (ganglion cyst) είναι ένα κυστικό μόρφωμα που πηγάζει από τον έλυτρο τένοντα. Ως εκ τούτου είναι συνήθως γεμάτο με τη λιπαντική ουσία των ελύτρων που μοιάζει με ζελέ. Πιο συχνά εμφανίζεται στην περιοχή του καρπού λόγω της τριβής πολλών μακρών τενόντων στο συγκεκριμένο ανατομικό σημείο. Συχνά υπάρχει αυξομείωση του μεγέθους με αντίστοιχη αυξομείωση των συμπτωμάτων. Πρόκειται για καλοήθη όγκο.