Κατηγορία Καρπός - Χέρι

Το συχνότερο κάταγμα της πηχεοκαρπικής είναι το κάταγμα του κάτω πέρατος της κερκίδας. Αντίθετα, κατάγματα σε αυτά καθ’ αυτά τα οστάρια του καρπού (σκαφοειδές, μινοειδές κλπ.) είναι σπάνια.

Το κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας είναι σπάνιο σε νέες ηλικίες, όπου συνήθως οφείλεται σε τραυματισμό υψηλής ταχύτητας. Στις περιπτώσεις αυτές συχνά το κάταγμα είναι συντριπτικό και επεκτείνεται μέσα στην ίδια την άρθρωση (κάταγμα τύπου Barton), ενώ η χειρουργική θεραπεία είναι δύσκολη - συχνά χρησιμοποιούνται τεχνικές εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Ωστόσο, το συχνότερο με διαφορά κάταγμα του κάτω πέρατος κερκίδας είναι το κάταγμα Colles. Πρόκειται για ένα εξωαρθρικό κάταγμα, περίπου δύο εκατοστά πάνω από την άρθρωση. Θεωρείται παθολογικό κάταγμα καθώς εμφανίζεται σε άτομα με προχωρημένη οστεοπόρωση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η θεραπεία που ακολουθείται είναι η συντηρητική αγωγή με κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση με γύψο κάτω του αγκώνα επί 6-7 εβδομάδες.