Κατηγορία Καρπός - Χέρι

Υπάρχουν δύο σκαφοειδή οστά, στο χέρι (καρπός) και στο πόδι (ταρσός). Το όνομά τους οφείλεται στο σχήμα τους. Το κάταγμα του σκαφοειδούς στον καρπό θεωρείται επικίνδυνο καθώς το οστάριο αυτό έχει πολύ ευπαθή αιμάτωση και κάνει συχνά νέκρωση. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι επίσης δύσκολο να ανιχνευθεί ακόμα και σε ακτινογραφίες τις πρώτες μέρες μετά το κάταγμα και αυτό οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ιατρικού λάθους.