Παραμόρφωση του δακτύλου με την τελευταία (ονυχοφόρο) φάλαγγα σε κάμψη. Ξεχωρίζουμε τη σφυροδακτυλία στα δάκτυλα των άνω άκρων (mallet finger) και των κάτω άκρων (hammer toe).
Το mallet finger δημιουργείται συνήθως τραυματικά, όταν έχουμε ρήξη της κατάφυσης του εκτείνοντα τένοντα. Η θεραπεία είναι απλή και πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως. Τοποθετείται ένα ειδικό ναρθηκάκι, το οποίο κρατάει την πεσμένη φάλαγγα σε ίσια θέση για 3-4 εβδομάδες, ώσπου η ρήξη να επουλωθεί. Στις περιπτώσεις που δεν παρασχεθεί καμία θεραπεία το δάκτυλο είναι πλέον αδύνατον να ισιώσει ενεργητικά. Αυτό είναι ενοχλητικό καθώς εξέχει και τείνει να σκαλώνει σε απλές κινήσεις, όπως π.χ. όταν βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Στις χρόνιες περιπτώσεις η θεραπεία είναι πλέον χειρουργική.

 

Το hammer toe είναι συχνότερο στο 2ο δάκτυλο του ποδιού και δημιουργείται μετά από πολύχρονη πίεση στην περιοχή. Ένας από τους παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί είναι τα όχι τόσο άνετα παπούτσια, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν το δεύτερο δάκτυλο μακρύτερο από το πρώτο (greek foot). Η συντηρητική θεραπεία είναι ανακουφιστική με καλύτερη επιλογή παπουτσιών και κάποια ορθοτικά βοηθήματα (βλ. εικόνα). Οριστική λύση μπορεί να δοθεί ωστόσο μόνο με χειρουργική αρθρόδεση κατά την οποία ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και βράχυνση του δακτύλου.