Κατηγορία Γόνατο

Παθολογία του αρθρικού υμένα. Προκαλεί πρήξιμο της άρθρωσης, το οποίο υποτροπιάζει κατά διαστήματα χωρίς συνήθως να προκαλεί πόνο. Κατά την αρθροσκόπηση η εικόνα είναι εντυπωσιακή καθώς ο αρθρικός υμένας μοιάζει γεμάτος με χοντρά, κόκκινα <σταφύλια> (λάχνες) που κρέμονται κατά ομάδες.