Κατηγορία Γόνατο

Το σύνδρομο Osgood-Schlatter αποκαλείται συχνά στα ελληνικά <οστεοχονδρίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος>. Πρόκειται για μια φλεγμονή η οποία εμφανίζεται σε συγκεκριμένες ηλικίες μόνο (περίπου στα 11 στα κορίτσια και 12-13 στα αγόρια) όταν η ταχύτητα ανάπτυξης του σκελετού αυξάνεται απότομα. Πρόκειται για αποκόλληση της πρόσθιας απόφυσης της κνήμης στο σημείο στο οποίο καταφύεται ο επιγονατιδικός τένοντας. Η αποκόλληση αυτή οφείλεται σε χρόνια καταπόνηση λόγω αθλητικών δραστηριοτήτων. Η πρόγνωση είναι καλή, αλλά απαιτείται προσωρινή αποχή από αθλήματα - αλλιώς θα δημιουργηθεί ένα μόνιμο εξόγκωμα στο πρόσθιο μέρος του γόνατος.