Κατηγορία Γόνατο

Οι αρθρώσεις του εμβρύου είναι γεμάτες με αναδιπλώσεις του αρθρικού υμένα. Αυτές οι πτυχές στους ενήλικες "λεπταίνουν" και εξαφανίζονται σχεδόν τελείως, αλλά κάποιες μπορεί να παραμείνουν σε σημαντικό πάχος. Το λεγόμενο σύνδρομο plica (σύνδρομο υμενικής πτυχής) εμφανίζεται όταν μια τέτοια πτυχή (συνήθως η πρόσθια, έσω πτυχή του γόνατος) γίνεται υπερτροφική λόγω επαναλαμβανόμενης τριβής στον μηριαίο κόνδυλο κατά την κίνηση του γόνατος. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συμπτώματα δεν υποχωρούν με αντιφλεγμονώδη φάρμακα και τοπικές εγχύσεις μπορεί να χρειαστεί αρθροσκοπική αφαίρεση της πτυχής.