Κατηγορία Αυχένας

Οι αρθρώσεις μεταξύ των σπονδύλων (facet joints) μπορεί από την συνεχή συμπίεση - συχνά με μονομερείς επιβαρύνσεις - να καταλήξουν σε θέση ήπιου υπεξαρθήματος, πράγμα που προξενεί <μπλοκάρισμα > στην κίνηση και έντονο πόνο.

Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από την κλασσική φαρμακευτική αγωγή, βοηθάει πολύ η επίσκεψη σε οστεοπαθητικό (osteopath) (χειροπράκτη - chiropractor) ο οποίος θα μπορέσει να ελέγξει το πρόβλημα με μια - ή και περισσότερες - ανατάξεις (manipulation). Οι ασθενείς συνήθως βρίσκουν ανακούφιση μετά από τέτοια <ξεμπλοκαρίσματα> αλλά κάποιες φορές τα αποτελέσματα είναι μόνο βραχυπρόθεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό θα ήταν πάντα να ακολουθήσει και φυσικοθεραπευτική αγωγή με πρόγραμμα διατάσεων / ενδυνάμωσης της ΑΜΣΣ για διατήρηση των αποτελεσμάτων.