Κατηγορία Αυχένας

Οι συχνότερες κήλες στην περιοχή του αυχένα είναι ανάμεσα στον 5ο και 6ο σπόνδυλο (Α5-6) και ανάμεσα στον 6ο και 7ο (Α6-7). Ο λόγος είναι ότι το σημείο αυτό είναι ο <μεντεσές> του αυχένα όταν κινείται η κεφαλή και δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Στις κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων (disc hernia, herniated disc) έχουμε στην αρχή την προβολή (bulging) και κατόπιν την πρόπτωση υλικού (prolapse) από το κέντρο του μεσοσπονδύλιου δίσκου το οποίο μέσω μιας ρήξης του ινώδους δακτυλίου πετάγεται προς τα πίσω. Αυτή η πρόπτωση υλικού γίνεται είτε προς την αριστερή είτε προς την δεξιά πλευρά με αποτέλεσμα να μουδιάζει και να πονάει το ένα από τα δύο άνω άκρα. Μπορεί ωστόσο η πρόπτωση του δίσκου να γίνει στο κέντρο και να επηρεάσει και τα δύο χέρια ή να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα μυελοπάθεια (myelopathy).

Οι κήλες υπάρχουν συχνά για χρόνια χωρίς ο ασθενής να το έχει αντιληφθεί. Όταν, τέλος, γίνουν συμπτωματικές (πόνος στον αυχένα, μουδιάσματα στο χέρι) και ο ασθενής επισκεφθεί τον ορθοπαιδικό, η σοβαρότητα της κατάστασης αξιολογείται με κλινική νευρολογική εξέταση και συνήθως με την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας (MRI).

Η θεραπεία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι συντηρητική με φαρμακευτική αγωγή, ενίοτε χρήση αυχενιού κολλάρου για σύντομο χρονικό διάστημα, φυσικοθεραπευτική αγωγή, πρόγραμμα ενδυνάμωσης κλπ.

Χειρουργικά αντιμετωπίζονται τα περιστατικά στα οποία υπάρχουν σημαντικά νευρολογικά ευρήματα (πχ., παράλυση των άκρων) ή όταν ο πόνος παραμένει οξύς παρ’ όλες τις προσπάθειες συντηρητικής αγωγής για περισσότερο από 2-3 μήνες. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι απλή αφαίρεση του δίσκου που εξέχει (δισκεκτομή - discectomy) ή αντικατάσταση του δίσκου με τεχνητό δίσκο. Όταν πρέπει να χειρουργηθούν περισσότεροι από ένας δίσκοι, συνήθως είναι απαραίτηση και η σπονδυλοδεσία (cervical fusion).