Καρπός

Κάταγμα μετακάρπιων

Τα κατάγματα των μετακαρπίων δημιουργούνται σχεδόν πάντα από τραυματισμό. Το πιο κοινό είναι το κάταγμα του 5ου μετακαρπίου του οποίου ...
Read More

De Quervain

Η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain είναι ένα συχνό σύνδρομο υπέρχρησης με φλεγμονή εντοπισμένη στο έλυτρο του απαγωγού του αντίχειρα. Ο πόνος ...
Read More

Συνδρομο Καρπιαιου Σωληνα

Με τον όρο <σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα> περιγράφουμε την παγίδευση του μέσου νεύρου (median nerve) του χεριού στην πορεία του μέσα ...
Read More

Κάταγμα πηχεοκαρπικής

Το συχνότερο κάταγμα της πηχεοκαρπικής είναι το κάταγμα του κάτω πέρατος της κερκίδας. Αντίθετα, κατάγματα σε αυτά καθ' αυτά τα ...
Read More

Κάταγμα σκαφοειδούς

Υπάρχουν δύο σκαφοειδή οστά, στο χέρι (καρπός) και στο πόδι (ταρσός). Το όνομά τους οφείλεται στο σχήμα τους. Το κάταγμα ...
Read More

Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger) Φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε φλεγμονή του καμπτήρα τένοντα ενός δακτύλου. Η φλεγμονή έχει σαν αποτέλεσμα ...
Read More

Ρήξη αντίχειρα

Σκι, αντίχειρας Ο αντίχειρας σκι (ski thumb) είναι η ρήξη του ωλενίου (έσω πλαγίου) συνδέσμου της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα ...
Read More

Γάγγλιον

Το γάγγλιο (ganglion cyst) είναι ένα κυστικό μόρφωμα που πηγάζει από τον έλυτρο τένοντα. Ως εκ τούτου είναι συνήθως γεμάτο ...
Read More

Σφυροδακτυλία

Παραμόρφωση του δακτύλου με την τελευταία (ονυχοφόρο) φάλαγγα σε κάμψη. Ξεχωρίζουμε τη σφυροδακτυλία στα δάκτυλα των άνω άκρων (mallet finger) ...
Read More