Μηρός

Μυϊκές Θλάσεις

Ο όρος «μυϊκή θλάση» έχει επιλεχθεί αυθαίρετα για να εκφράσει οποιονδήποτε τραυματισμό γίνεται στις ίνες ενός μυός. Ετυμολογικά <θλάση> σημαίνει ...
Read More